ลงโฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,โฆษณาโฆษณาฟรี,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,ตลาดออนไลน์ฟรี     หน้าแรก Restaurant.SmilePlaza.net     เงื่อนไขการชำระเงินค่าโฆษณา     เข้าสู่ระบบ   
  SmilePlaza.net ให้บริการ ลงโฆษณาฟรี - ลงประกาศฟรี
ในการ ลงประกาศฟรี หรือ ลงโฆษณาฟรี ทุกครั้ง ระบบจะทำการบันทึกหมายเลขไอพีแอดเดรสของท่าน พร้อมกับวันเวลาที่ท่าน ลงโฆษณา ไว้ในฐานข้อมูลด้วยทุกครั้ง 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการติดตามตัวผู้ประกาศต่อไป (หากมีการร้องขอ) ลงโฆษณาฟรี,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,ลงประกาศฟรี,รับเขียนเว็บ,รับเขียนเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,โฆษณา,โทรทัศน์ออนไลน์,ทีวีออนไลน์,ตลาดออนไลน์ฟรี,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,ประกาศฟรี,รับทำ SEO,เว็บฟรี แบบฟอร์มลงโฆษณาฟรี
โฆษณา,ลงโฆษณา,ลงโฆษณาฟรี,,โฆษณาฟรี
 
   ร้านอาหารเชียงใหม่    ร้านอาหารแม่ปาย    ร้านอาหารชลบุรี    ร้านอาหารขอนแก่น    ร้านอาหารโคราช    ร้านอาหารปทุมธานี    ร้านอาหารสุราษฎร์ธานี    ร้านอาหารภูเก็ต    ร้านอาหารสงขลา     
 
 
 
 
 


ร้านกาแฟเชียงใหม่,ร้านกาแฟในเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด 
แหล่งปลูก กาแฟเชียงใหม่ พันธุ์อราบิก้า

ประวัติการจัดตั้งเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่หลอดเดิมประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ทำสวนเมี่ยงและรับจ้างทั่วไป 
ความเป็นอยู่ยังยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต 
กระทั่งปี พ. ศ. 2527 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดจึงได้ก่อตั้งขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภายในเนื้อที่จัดสรร 60 ไร่ 
เน้นการวิจัยแฟอราบิก้าสายพันธุ์ผสม 28 สายพันธุ์ควบคู่ไปกับ
การวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น อาทิ กระวาน พริกไทย เพือใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟ 
ซึ่งพันธุ์กาแฟอราบิก้า กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทย
ได้ประสานความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผ่านทางโครงการหลวงมาก่อนหน้านี้ตั้งนับตั้งแต่ พ. ศ. 2517 


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ 
หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร 
รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.226 ไร่ 
พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 

ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ 
เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาและลำห้วยสายต่าง ๆ 
อุณภูมิเฉลี่ย 26.5 องศาเซลเซียส 


กิจกรรมการท่องเที่ยว
 

ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า ภายในศูนย์ 
ชมสถานีเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์ชมแปลงปลูกป่า 

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางชาติในพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย
- ชมความงามของน้ำตกหมอกฟ้า (ตาดหมอก) บริเวณปากทางเข้าศูนย์ฯ 
  เป็นน้ำตกที่มีความสูง มีน้ำตลอดทั้งปี
- ชมน้ำตกตาดเจียงฮาย เป็นน้ำตกขนาดเล็กความสูงประมาณ 3 เมตร
- น้ำพุป่าเป้ อยู่ที่ป้าเป้ ใช้ถนนสายแม่มาลัย- ปาย ทางหลวงหมายเลข 1095 
  ประมาณ กิโลเมตรที่ 35 แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 6.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง
- ประเพณีและการละเล่นของชาวกะเหลี่ยง อาทิ การเลี้ยงผี กินข้าวใหม่ การเต้น ฯลฯ
- งานหัตถกรรมชาวเขา อาทิ การทอผ้า การตำข้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านยาแตก


[ ขอขอบคุณข้อมูลจาก http: // www. thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=132 ]


“อมก๋อย” ดอยแห่งกาแฟพันธุ์ดี

       
ณ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 850-1,400 เมตร
พื้นที่กว่า 4,500 ไร่

ในอดีต เกษตรกรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาได้รับการส่งเสริมการปลูกกาแฟ
จากหน่วยงานรัฐและประชาสงเคราะห์ที่ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่นที่แพร่หลาย

ณ ช่วงเวลาเมื่อยี่สิบปีก่อน แต่แล้วเมื่อไม่มีการประกันราคาและผู้รับซื้อจากภาครัฐ บรรดาชาวเขาจึงได้โค่นต้นกาแฟทิ้ง ไม่ก็ปล่อยทิ้งร้างจนต้นกาแฟยืนต้นทรุดโทรม
ไร่กาแฟหลายแห่งถูกเปลี่ยนมาเป็นไร่ปลูกกะหล่ำ แทบไม่มีใครจำได้ว่าอำเภอเล็กๆ แห่งนี้ เคยเป็นแหล่งปลูกกาแฟดั้งเดิมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมาก่อน
      
 หลายปีต่อมา ชื่อของดอยช้างและดอยวาวี จ.เชียงรายเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งปลูกกาแฟบนดอยสูงของประเทศไทยขึ้นแทนที่
ชื่อของกาแฟอมก๋อยก็ยังเงียบสงบเหมือนเช่นเดิม

จนกระทั่ง เมื่อมีบริษัทเอกชนเข้ามาสำรวจพื้นที่ เกษตรกรซึ่งเป็นชาวเขาได้รับการส่งเสริมการปลูกกาแฟจากบริษัท
ตั้งแต่การดูแลรักษาต้นกาแฟ การเก็บเกี่ยวและแปรรูปอย่างพิถีพิถัน จนได้ผลิตกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุด
รวมทั้งผ่านกระบวนการคั่วซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ เพื่อให้ได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมที่สุด
จากปากคำคนในพื้นที่บอกเล่าว่า สมัยก่อน อมก๋อยเป็นดินแดนไกลลิบลิ่ว อากาศหนาวเย็นจัด
การเดินทางมาก็ยากลำบาก ทำให้อมก๋อยแทบจะกลายเป็นอำเภอที่ถูกหลงลืมจากแผนที่จังหวัดเชียงใหม่
      
จากดงดอยห่างไกลความเจริญของตัวเมืองเชียงใหม่ในอดีต
 อำเภออมก๋อยที่เพิ่งจะมีอายุครบ 50 ปีไปเมื่อไม่นานนี้
กำลังเร่งประกาศยุทธศาสตร์ให้อมก๋อยเป็นเมืองกาแฟอย่างแท้จริง
เพื่อให้ก้าวทันดอยช้างและดอยวาวีซึ่งเป็นที่รู้จักก่อนหน้านี้

[ ขอขอบคุณข้อมูล จาก http :// www .tpa.or.th/blogbox/entry.php?w=PooMRaMBo&e_id=676]


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คำค้น : ร้านกาแฟเชียงใหม่,ร้านกาแฟในเชียงใหม่,ร้านกาแฟ

  

Package โฆษณา
 ลงโฆษณา ตำแหน่ง A (800 บาท/ เดือน)
 ลงโฆษณา ตำแหน่ง B (500 บาท/ เดือน)
 
รับเขียนเว็บไซต์
ลงโฆษณา,ลงโฆษณาฟรีเชียงใหม่,โฆษณา,โฆษณาฟรี
 
ร้านอาหาร ทั่วไทย (หมวดหมู่ย่อย)
 ร้านอาหาร กระบี่,รับจัดเลี้ยง กระบี่,รับจัดโต๊ะจีน กระบี่,โต๊ะจีน กระบี่ ร้านอาหารกระบี่
 ร้านอาหาร กาญจนบุรี,รับจัดเลี้ยง กาญจนบุรี,รับจัดโต๊ะจีน กาญจนบุรี,โต๊ะจีน กาญจนบุรี ร้านอาหารกาญจนบุรี
 ร้านอาหาร กาฬสินธุ์,รับจัดเลี้ยง กาฬสินธุ์,รับจัดโต๊ะจีน กาฬสินธุ์,โต๊ะจีน กาฬสินธุ์,รับจัดชุดเบรค กาฬสินธุ์ ร้านอาหารกาฬสินธุ์
 ร้านอาหาร กำแพงเพชร,รับจัดเลี้ยง กำแพงเพชร,รับจัดโต๊ะจีน กำแพงเพชร,โต๊ะจีน กำแพงเพชร,รับจัดชุดเบรค กำแพงเพชร ร้านอาหารกำแพงเพชร
 ร้านอาหาร ขอนแก่น,รับจัดเลี้ยง ขอนแก่น,รับจัดโต๊ะจีน ขอนแก่น,โต๊ะจีน ขอนแก่น,รับจัดชุดเบรค ขอนแก่น ร้านอาหารขอนแก่น
 ร้านอาหาร โคราช,รับจัดเลี้ยง โคราช,รับจัดโต๊ะจีน โคราช,โต๊ะจีน โคราช,ร้านอาหาร นครราชสีมา,รับจัดเลี้ยง นครราชสีมา,รับจัดโต๊ะจีน นครราชสีมา,โต๊ะจีน นครราชสีมา ร้านอาหารโคราช
 ร้านอาหาร จันทบุรี,รับจัดเลี้ยง จันทบุรี,รับจัดโต๊ะจีน จันทบุรี,โต๊ะจีน จันทบุรี,รับจัดชุดเบรค จันทบุรี ร้านอาหารจันทบุรี
 ร้านอาหาร ฉะเชิงเทรา,รับจัดเลี้ยง ฉะเชิงเทรา,รับจัดโต๊ะจีน ฉะเชิงเทรา,โต๊ะจีน ฉะเชิงเทรา,รับจัดชุดเบรค ฉะเชิงเทรา ร้านอาหารฉะเชิงเทรา
 ร้านอาหาร ชลบุรี,รับจัดเลี้ยง ชลบุรี,รับจัดโต๊ะจีน ชลบุรี,โต๊ะจีน ชลบุรี ร้านอาหารชลบุรี
 ร้านอาหาร ชัยนาท,รับจัดเลี้ยง ชัยนาท,รับจัดโต๊ะจีน ชัยนาท,โต๊ะจีน ชัยนาท,รับจัดชุดเบรค ชัยนาท ร้านอาหารชัยนาท
 ร้านอาหาร ชัยภูมิ,รับจัดเลี้ยง ชัยภูมิ,รับจัดโต๊ะจีน ชัยภูมิ,โต๊ะจีน ชัยภูมิ,รับจัดชุดเบรค ชัยภูมิ ร้านอาหารชัยภูมิ
 ร้านอาหาร ชุมพร,รับจัดเลี้ยง ชุมพร,รับจัดโต๊ะจีน ชุมพร,โต๊ะจีน ชุมพร,รับจัดชุดเบรค ชุมพร ร้านอาหารชุมพร
 ร้านอาหาร เชียงราย,รับจัดเลี้ยง เชียงราย,รับจัดโต๊ะจีน เชียงราย,โต๊ะจีน เชียงราย,รับจัดชุดเบรค เชียงราย ร้านอาหารเชียงราย
 ร้านอาหาร เชียงใหม่,รับจัดเลี้ยง เชียงใหม่,รับจัดโต๊ะจีน เชียงใหม่,โต๊ะจีน เชียงใหม่ ร้านอาหารเชียงใหม่
 ร้านอาหาร ตรัง,รับจัดเลี้ยง ตรัง,รับจัดโต๊ะจีน ตรัง,โต๊ะจีน ตรัง,รับจัดชุดเบรค ตรัง ร้านอาหารตรัง
 ร้านอาหาร ตราด,รับจัดเลี้ยง ตราด,รับจัดโต๊ะจีน ตราด,โต๊ะจีน ตราด,รับจัดชุดเบรค ตราด ร้านอาหารตราด
 ร้านอาหาร ตาก,รับจัดเลี้ยง ตาก,รับจัดโต๊ะจีน ตาก,โต๊ะจีน ตาก,รับจัดชุดเบรค ตาก ร้านอาหารตาก
 ร้านอาหาร นครนายก,รับจัดเลี้ยง นครนายก,รับจัดโต๊ะจีน นครนายก,โต๊ะจีน นครนายก,รับจัดชุดเบรค นครนายก ร้านอาหารนครนายก
 ร้านอาหาร นครปฐม,รับจัดเลี้ยง นครปฐม,รับจัดโต๊ะจีน นครปฐม,โต๊ะจีน นครปฐม,รับจัดชุดเบรค นครปฐม ร้านอาหารนครปฐม
 ร้านอาหาร นครพนม,รับจัดเลี้ยง นครพนม,รับจัดโต๊ะจีน นครพนม,โต๊ะจีน นครพนม,รับจัดชุดเบรค นครพนม ร้านอาหารนครพนม
 ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช,รับจัดเลี้ยง นครศรีธรรมราช,รับจัดโต๊ะจีน นครศรีธรรมราช,โต๊ะจีน นครศรีธรรมราช,รับจัดชุดเบรค นครศรีธรรมราช ร้านอาหารนครศรีธรรมราช
 ร้านอาหาร นครสวรรค์,รับจัดเลี้ยง นครสวรรค์,รับจัดโต๊ะจีน นครสวรรค์,โต๊ะจีน นครสวรรค์,รับจัดชุดเบรค นครสวรรค์ ร้านอาหารนครสวรรค์
 ร้านอาหาร นนทบุรี,รับจัดเลี้ยง นนทบุรี,รับจัดโต๊ะจีน นนทบุรี,โต๊ะจีน นนทบุรี,รับจัดชุดเบรค นนทบุรี ร้านอาหารนนทบุรี
 ร้านอาหาร นราธิวาส,รับจัดเลี้ยง นราธิวาส,รับจัดโต๊ะจีน นราธิวาส,โต๊ะจีน นราธิวาส,รับจัดชุดเบรค นราธิวาส ร้านอาหารนราธิวาส
 ร้านอาหาร น่าน,รับจัดเลี้ยง น่าน,รับจัดโต๊ะจีน น่าน,โต๊ะจีน น่าน,รับจัดชุดเบรค น่าน ร้านอาหารน่าน
 ร้านอาหาร บุรีรัมย์,รับจัดเลี้ยง บุรีรัมย์,รับจัดโต๊ะจีน บุรีรัมย์,โต๊ะจีน บุรีรัมย์,รับจัดชุดเบรค บุรีรัมย์ ร้านอาหารบุรีรัมย์
 ร้านอาหาร ปทุมธานี,รับจัดเลี้ยง ปทุมธานี,รับจัดโต๊ะจีน ปทุมธานี,โต๊ะจีน ปทุมธานี,รับจัดชุดเบรค ปทุมธานี ร้านอาหารปทุมธานี
 ร้านอาหาร ประจวบคีรีขันธ์,รับจัดเลี้ยง ประจวบคีรีขันธ์,รับจัดโต๊ะจีน ประจวบคีรีขันธ์,โต๊ะจีน ประจวบคีรีขันธ์,รับจัดชุดเบรค ประจวบคีรีขันธ์,ร้านอาหาร หัวหิน,รับจัดเลี้ยง หัวหิน,รับจัดโต๊ะจีน หัวหิน,โต๊ะจีน หัวหิน,รับจัดชุดเบรค หัวหิน ร้านอาหารประจวบคีรีขันธ์
 ร้านอาหาร ปราจีนบุรี,รับจัดเลี้ยง ปราจีนบุรี,รับจัดโต๊ะจีน ปราจีนบุรี,โต๊ะจีน ปราจีนบุรี,รับจัดชุดเบรค ปราจีนบุรี ร้านอาหารปราจีนบุรี
 ร้านอาหาร ปัตตานี,รับจัดเลี้ยง ปัตตานี,รับจัดโต๊ะจีน ปัตตานี,โต๊ะจีน ปัตตานี,รับจัดชุดเบรค ปัตตานี ร้านอาหารปัตตานี
 ร้านอาหาร พะเยา,รับจัดเลี้ยง พะเยา,รับจัดโต๊ะจีน พะเยา,โต๊ะจีน พะเยา,รับจัดชุดเบรค พะเยา ร้านอาหารพะเยา
 ร้านอาหาร พังงา,รับจัดเลี้ยง พังงา,รับจัดโต๊ะจีน พังงา,โต๊ะจีน พังงา,รับจัดชุดเบรค พังงา ร้านอาหารพังงา
 ร้านอาหาร พัทลุง,รับจัดเลี้ยง พัทลุง,รับจัดโต๊ะจีน พัทลุง,โต๊ะจีน พัทลุง,รับจัดชุดเบรค พัทลุง ร้านอาหารพัทลุง
 ร้านอาหาร พิจิตร,รับจัดเลี้ยง พิจิตร,รับจัดโต๊ะจีน พิจิตร,โต๊ะจีน พิจิตร,รับจัดชุดเบรค พิจิตร ร้านอาหารพิจิตร
 ร้านอาหาร พิษณุโลก,รับจัดเลี้ยง พิษณุโลก,รับจัดโต๊ะจีน พิษณุโลก,โต๊ะจีน พิษณุโลก,รับจัดชุดเบรค พิษณุโลก ร้านอาหารพิษณุโลก
 ร้านอาหาร เพชรบุรี,รับจัดเลี้ยง เพชรบุรี,รับจัดโต๊ะจีน เพชรบุรี,โต๊ะจีน เพชรบุรี,รับจัดชุดเบรค เพชรบุรี ร้านอาหารเพชรบุรี
 ร้านอาหาร เพชรบูรณ์,รับจัดเลี้ยง เพชรบูรณ์,รับจัดโต๊ะจีน เพชรบูรณ์,โต๊ะจีน เพชรบูรณ์,รับจัดชุดเบรค เพชรบูรณ์ ร้านอาหารเพชรบูรณ์
 ร้านอาหาร แพร่,รับจัดเลี้ยง แพร่,รับจัดโต๊ะจีน แพร่,โต๊ะจีน แพร่,รับจัดชุดเบรค แพร่ ร้านอาหารแพร่
 ร้านอาหาร ภูเก็ต,รับจัดเลี้ยง ภูเก็ต,รับจัดโต๊ะจีน ภูเก็ต,โต๊ะจีน ภูเก็ต,รับจัดชุดเบรค ภูเก็ต ร้านอาหารภูเก็ต
 ร้านอาหาร มหาสารคาม,รับจัดเลี้ยง มหาสารคาม,รับจัดโต๊ะจีน มหาสารคาม,โต๊ะจีน มหาสารคาม,รับจัดชุดเบรค มหาสารคาม ร้านอาหารมหาสารคาม
 ร้านอาหาร มุกดาหาร,รับจัดเลี้ยง มุกดาหาร,รับจัดโต๊ะจีน มุกดาหาร,โต๊ะจีน มุกดาหาร,รับจัดชุดเบรค มุกดาหาร ร้านอาหารมุกดาหาร
 ร้านอาหาร แม่ฮ่องสอน,รับจัดเลี้ยง แม่ฮ่องสอน,รับจัดโต๊ะจีน แม่ฮ่องสอน,โต๊ะจีน แม่ฮ่องสอน,รับจัดชุดเบรค แม่ฮ่องสอน ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน
 ร้านอาหาร ยโสธร,รับจัดเลี้ยง ยโสธร,รับจัดโต๊ะจีน ยโสธร,โต๊ะจีน ยโสธร,รับจัดชุดเบรค ยโสธร ร้านอาหารยโสธร
 ร้านอาหาร ยะลา,รับจัดเลี้ยง ยะลา,รับจัดโต๊ะจีน ยะลา,โต๊ะจีน ยะลา,รับจัดชุดเบรค ยะลา ร้านอาหารยะลา
 ร้านอาหาร ร้อยเอ็ด,รับจัดเลี้ยง ร้อยเอ็ด,รับจัดโต๊ะจีน ร้อยเอ็ด,โต๊ะจีน ร้อยเอ็ด,รับจัดชุดเบรค ร้อยเอ็ด ร้านอาหารร้อยเอ็ด
 ร้านอาหาร ระนอง,รับจัดเลี้ยง ระนอง,รับจัดโต๊ะจีน ระนอง,โต๊ะจีน ระนอง,รับจัดชุดเบรค ระนอง ร้านอาหารระนอง
 ร้านอาหาร ระยอง,รับจัดเลี้ยง ระยอง,รับจัดโต๊ะจีน ระยอง,โต๊ะจีน ระยอง,รับจัดชุดเบรค ระยอง ร้านอาหารระยอง
 ร้านอาหาร ราชบุรี,รับจัดเลี้ยง ราชบุรี,รับจัดโต๊ะจีน ราชบุรี,โต๊ะจีน ราชบุรี,รับจัดชุดเบรค ราชบุรี ร้านอาหารราชบุรี
 ร้านอาหาร ลพบุรี,รับจัดเลี้ยง ลพบุรี,รับจัดโต๊ะจีน ลพบุรี,โต๊ะจีน ลพบุรี,รับจัดชุดเบรค ลพบุรี ร้านอาหารลพบุรี
 ร้านอาหาร ลำปาง,รับจัดเลี้ยง ลำปาง,รับจัดโต๊ะจีน ลำปาง,โต๊ะจีน ลำปาง,รับจัดชุดเบรค ลำปาง ร้านอาหารลำปาง
 ร้านอาหาร ลำพูน,รับจัดเลี้ยง ลำพูน,รับจัดโต๊ะจีน ลำพูน,โต๊ะจีน ลำพูน,รับจัดชุดเบรค ลำพูน ร้านอาหารลำพูน
 ร้านอาหาร เลย,รับจัดเลี้ยง เลย,รับจัดโต๊ะจีน เลย,โต๊ะจีน เลย,รับจัดชุดเบรค เลย ร้านอาหารเลย
 ร้านอาหาร ศรีสะเกษ,รับจัดเลี้ยง ศรีสะเกษ,รับจัดโต๊ะจีน ศรีสะเกษ,โต๊ะจีน ศรีสะเกษ,รับจัดชุดเบรค ศรีสะเกษ ร้านอาหารศรีสะเกษ
 ร้านอาหาร สกลนคร,รับจัดเลี้ยง สกลนคร,รับจัดโต๊ะจีน สกลนคร,โต๊ะจีน สกลนคร,รับจัดชุดเบรค สกลนคร ร้านอาหารสกลนคร
 ร้านอาหาร สงขลา,รับจัดเลี้ยง สงขลา,รับจัดโต๊ะจีน สงขลา,โต๊ะจีน สงขลา,รับจัดชุดเบรค สงขลา ร้านอาหารสงขลา
 ร้านอาหาร สตูล,รับจัดเลี้ยง สตูล,รับจัดโต๊ะจีน สตูล,โต๊ะจีน สตูล,รับจัดชุดเบรค สตูล ร้านอาหารสตูล
 ร้านอาหาร สมุทรปราการ,รับจัดเลี้ยง สมุทรปราการ,รับจัดโต๊ะจีน สมุทรปราการ,โต๊ะจีน สมุทรปราการ,รับจัดชุดเบรค สมุทรปราการ ร้านอาหารสมุทรปราการ
 ร้านอาหาร สมุทรสงคราม,รับจัดเลี้ยง สมุทรสงคราม,รับจัดโต๊ะจีน สมุทรสงคราม,โต๊ะจีน สมุทรสงคราม,รับจัดชุดเบรค สมุทรสงคราม ร้านอาหารสมุทรสงคราม
 ร้านอาหาร สมุทรสาคร,รับจัดเลี้ยง สมุทรสาคร,รับจัดโต๊ะจีน สมุทรสาคร,โต๊ะจีน สมุทรสาคร,รับจัดชุดเบรค สมุทรสาคร ร้านอาหารสมุทรสาคร
 ร้านอาหาร สระแก้ว,รับจัดเลี้ยง สระแก้ว,รับจัดโต๊ะจีน สระแก้ว,โต๊ะจีน สระแก้ว,รับจัดชุดเบรค สระแก้ว ร้านอาหารสระแก้ว
 ร้านอาหาร สระบุรี,รับจัดเลี้ยง สระบุรี,รับจัดโต๊ะจีน สระบุรี,โต๊ะจีน สระบุรี,รับจัดชุดเบรค สระบุรี ร้านอาหารสระบุรี
 ร้านอาหาร สิงห์บุรี,รับจัดเลี้ยง สิงห์บุรี,รับจัดโต๊ะจีน สิงห์บุรี,โต๊ะจีน สิงห์บุรี,รับจัดชุดเบรค สิงห์บุรี ร้านอาหารสิงห์บุรี
 ร้านอาหาร สุโขทัย,รับจัดเลี้ยง สุโขทัย,รับจัดโต๊ะจีน สุโขทัย,โต๊ะจีน สุโขทัย,รับจัดชุดเบรค สุโขทัย ร้านอาหารสุโขทัย
 ร้านอาหาร สุพรรณบุรี,รับจัดเลี้ยง สุพรรณบุรี,รับจัดโต๊ะจีน สุพรรณบุรี,โต๊ะจีน สุพรรณบุรี,รับจัดชุดเบรค สุพรรณบุรี ร้านอาหารสุพรรณบุรี
 ร้านอาหาร สุราษฎร์ธานี,รับจัดเลี้ยง สุราษฎร์ธานี,รับจัดโต๊ะจีน สุราษฎร์ธานี,โต๊ะจีน สุราษฎร์ธานี,รับจัดชุดเบรค สุราษฎร์ธานี ร้านอาหารสุราษฎร์ธานี
 ร้านอาหาร สุรินทร์,รับจัดเลี้ยง สุรินทร์,รับจัดโต๊ะจีน สุรินทร์,โต๊ะจีน สุรินทร์,รับจัดชุดเบรค สุรินทร์ ร้านอาหารสุรินทร์
 ร้านอาหาร หนองคาย,รับจัดเลี้ยง หนองคาย,รับจัดโต๊ะจีน หนองคาย,โต๊ะจีน หนองคาย,รับจัดชุดเบรค หนองคาย ร้านอาหารหนองคาย
 ร้านอาหาร หนองบัวลำภู,รับจัดเลี้ยง หนองบัวลำภู,รับจัดโต๊ะจีน หนองบัวลำภู,โต๊ะจีน หนองบัวลำภู,รับจัดชุดเบรค หนองบัวลำภู ร้านอาหารหนองบัวลำภู
 ร้านอาหาร อยุธยา,รับจัดเลี้ยง อยุธยา,รับจัดโต๊ะจีน อยุธยา,โต๊ะจีน อยุธยา,รับจัดชุดเบรค อยุธยา ร้านอาหารอยุธยา
 ร้านอาหาร อ่างทอง,รับจัดเลี้ยง อ่างทอง,รับจัดโต๊ะจีน อ่างทอง,โต๊ะจีน อ่างทอง,รับจัดชุดเบรค อ่างทอง ร้านอาหารอ่างทอง
 ร้านอาหาร อำนาจเจริญ,รับจัดเลี้ยง อำนาจเจริญ,รับจัดโต๊ะจีน อำนาจเจริญ,โต๊ะจีน อำนาจเจริญ,รับจัดชุดเบรค อำนาจเจริญ ร้านอาหารอำนาจเจริญ
 ร้านอาหาร อุดรธานี,รับจัดเลี้ยง อุดรธานี,รับจัดโต๊ะจีน อุดรธานี,โต๊ะจีน อุดรธานี,รับจัดชุดเบรค อุดรธานี ร้านอาหารอุดรธานี
 ร้านอาหาร อุตรดิตถ์,รับจัดเลี้ยง อุตรดิตถ์,รับจัดโต๊ะจีน อุตรดิตถ์,โต๊ะจีน อุตรดิตถ์,รับจัดชุดเบรค อุตรดิตถ์ ร้านอาหารอุตรดิตถ์
 ร้านอาหาร อุทัยธานี,รับจัดเลี้ยง อุทัยธานี,รับจัดโต๊ะจีน อุทัยธานี,โต๊ะจีน อุทัยธานี,รับจัดชุดเบรค อุทัยธานี ร้านอาหารอุทัยธานี
 ร้านอาหาร อุบลราชธานี,รับจัดเลี้ยง อุบลราชธานี,รับจัดโต๊ะจีน อุบลราชธานี,โต๊ะจีน อุบลราชธานี,รับจัดชุดเบรค อุบลราชธานี ร้านอาหารอุบลราชธานี
 
 

 
 
รับจัดโต๊ะจีน,รับจัดเลี้ยง,ร้านอาหาร

ลงโฆษณาฟรี , ลงโฆษณา , โฆษณาฟรี , โฆษณา , ลงประกาศฟรี , ลงประกาศ , รับเขียนเว็บไซต์
 
 
รับจัดโต๊ะจีน   ของที่ระลึก-ศิลปะ หัตถกรรม   ที่พักเชียงใหม่   classified.smileplaza.net
 
         
     
 
e-Business & marketing    
smileplaza.net  บริการ ลงโฆษณาฟรี สำหรับ sme ธุรกิจต่างๆ และบุคคลทั่วไป
webservicethai.net  บริการ รับเขียนเว็บไซต์ พร้อมบริการหลังการขายช่วยดูแลอัพเดทเนื้อหาให้ตลอดอายุการใช้งาน
shopth.net  บริการ ร้านค้าออนไลน์ฟรี สำหรับ sme นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
webservicegateway.net  ศูนย์รวมบริการต่างๆด้าน e-Business,sme, ธุรกิจ และข้อมูลต่างๆทั่วไทย  ภูเก็ต  ชลบุรี  ระยอง  สงขลา  โคราช  ขอนแก่น  เชียงราย   
 
     
 
Construction    
constructionthai.com  ศูนย์รวม วัสดุก่อสร้าง ออนไลน์
toiletthailand.com  ศูนย์รวม ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จากโรงงานผลิตโดยตรง บริการจัดส่งถึงหน้างานของท่านพร้อมติดตั้งทั่วไทย
   
 
     
 
 บริการ อื่นๆ    
flowerdeliverythailand.net  ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งดอกไม้
autopartasia.com  ศูนย์รวม อะไหล่รถยนต์
finance.siamcard.net  บริการ ไฟแนนซ์รถยนต์
siamcard.net  บริการ สินเชื่อเงินสด
taradthaionline.com  ศูนย์รวม พันธุ์ไม้ ผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ฮอร์โมน และวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ
mobilephonethai.com   ร้านขายมือถือ ออนไลน์
 
     
     

     
  © Copyright 2003-2010 www.SmilePlaza.net  All rights reserved.